Start » Wpisy » Bronisław Jania 1932 – 2018

Bronisław Jania 1932 – 2018

28 stycznia 2018 roku zmarł Bronisław Jania – historyk, nauczyciel, strażak, kronikarz dziejów Poręby Wielkiej i Ziemi Oświęcimskiej. Pogrzeb odbędzie się w środę 31 stycznia 2018 roku w Porębie Wielkiej.

Bronisław Jania urodził się w 1932 r. Absolwent Wydziału Historii i Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył także studia pedagogiczne. Przez wiele lat był kierownikiem, a następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku.

W latach 1994-2006 pełnił funkcję radnego Gminy Oświęcim. Założył informator kwartalny “Oświęcimska Gmina” przekształcony później w miesięcznik. Był jego redaktorem, a później współpracownikiem.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Wielkiej wstąpił na początku lat 70. ubiegłego wieku. Pełnił funkcję sekretarza zarządu tamtejszej jednostki, a także sekretarza Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i najwyższym odznaczeniem w Ochotniczych Strażach Pożarnych – Złotym Znakiem Związku.

Jego prace historyczne były nagradzane na krajowych i wojewódzkich konkursach OSP. Prowadził też kroniki dziejów lokalnych organizacji i instytucji.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 31 stycznia 2018 roku w Porębie Wielkiej.

Wójt Albert Bartosz i pracownicy Urzędu Gminy Oświęcim składają rodzinie najszczersze kondolencje.


Lech Chodacki
Redakcja “Oświęcimska Gmina”