Start » Wpisy » Budżet Gminy Oświęcim na 2018 rok

Gorące newsy

Wpisy
19 stycznia 2018

Tauron Life Festiwal Oświęcim umowa podpisana

Wpisy
19 stycznia 2018

„Nożownik” w Brzeszczach obezwładniony

Wpisy
19 stycznia 2018

W najnowszym numerze „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej

Wpisy
19 stycznia 2018

W najnowszym numerze „Żywieckiej Kroniki Beskidzkiej”

Wpisy
19 stycznia 2018

Policjanci i strażacy poszukują zaginionego Stanisława Walus

Sport
15 stycznia 2018

Wielkie sukcesy pływaków z SMS Oświęcim na Zimowych Mistrzostwach w Łodzi

Wydarzenia
15 stycznia 2018

Jak powstaje największy mega coaster w Europie?

Wydarzenia
28 grudnia 2017

IX Turniej charytatywny – Gramy dla Zuzi!

Wpisy
28 grudnia 2017

Budżet Gminy Oświęcim na 2018 rok

Wydarzenia
28 grudnia 2017

Przeciszowskie Jasełka

Małopolska Kronika Beskidzka
27 grudnia 2017

W sylwestrowym wydaniu „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”

Kronika policyjna
27 grudnia 2017

Zbieg zatrzymany

Kronika policyjna
27 grudnia 2017

Mieszkaniec Polanki Wielkiej wyeliminował z drogi nietrzeźwego kierowcę

Wpisy
27 grudnia 2017

Przedszkolne Jasełka w Zaborzu

Wpisy
27 grudnia 2017

„Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”

Video
15 grudnia 2017

Szlachetna paczka – finał w rejonie Kęt

Video
15 grudnia 2017

Super paka dla dzieciaka

Video
15 grudnia 2017

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Oświęcim

Wydarzenia
15 grudnia 2017

Kolejny sukces Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy

Sport
15 grudnia 2017

SMS Oświęcim w Pływaniu – najlepszą szkołą w Polsce po I rundzie Ligi SMS

Wpisy
5 grudnia 2017

Para złodziei sklepowych. Kto ich rozpoznaje?

Video
5 grudnia 2017

Imperium Sportu – „Super Paka dla Dzieciaka” – Porąbka 9.12.2017

Wydarzenia
4 grudnia 2017

Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy – już 10 grudnia – PRZYBYWAJCIE! POMAGAJCIE!

Wpisy
4 grudnia 2017

Nietrzeźwy rajd 50-latka

Wpisy
1 grudnia 2017

Czarna seria kolizji – policja apeluje o ostrożność

Wpisy
1 grudnia 2017

„Hotelarze na warsztatach wyjazdowych”

Wpisy
1 grudnia 2017

W Broszkowicach powstało nowe boisko.

Wpisy
1 grudnia 2017

Do zwycięstwa przyczyniła się każda z nas

Wpisy
1 grudnia 2017

Dzielnicowy uratował życie 60-latka

Wpisy
1 grudnia 2017

Okradł własnego dziadka!

Budżet Gminy Oświęcim na 2018 rok

Rada Gminy Oświęcim uchwaliła budżet na 2018 rok na sesji 20 grudnia 2017 roku. Za przyjęciem projektu przedłożonego przez wójta Alberta Bartosza było dwanaścioro radnych a trzech wstrzymało się od głosu.

Łączne dochody budżetu zostały zaplanowane na kwotę 72.105.454,88 zł. Wydatki wyniosą 76.398.430,86 zł. Deficyt (4.292.975,98 zł) zostanie pokryty z nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 2.242.975,98 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) o wartości 2.050.000,00 zł.

Największe wydatki Gmina poniesie w związku z oświatą i wychowaniem – łącznie ponad 30 mln zł, co stanowi prawie 40% budżetu. Kolejna pozycja to rodzina i pomoc społeczna – ponad 14 mln zł. W tej kwocie 11,7 mln to świadczenie wychowawcze, czyli program 500+.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska nasz samorząd wyda prawie 12,5 mln zł. Na tę kwotę złożą się przede wszystkim gospodarka ściekowa i ochrona wód, gospodarka odpadami (śmieciami), utrzymanie zieleni oraz czystości i porządku, wydatki związane z ochroną powietrza oraz koszty oświetlenia.

Poprawa jakości dróg na terenie gminy i ich utrzymanie pochłonie prawie 7,5 mln zł. Warto jednak pamiętać, że łączna wartość inwestycji w infrastrukturę drogową będzie de facto wyższa. Wynika to z faktu, że dla wielu przedsięwzięć w budżecie zaplanowano jedynie własny wkład Gminy, nie uwzględniając zewnętrznych środków. Władze Gminy zabiegają nie w wielu instytucjach, ale na decyzje musimy jeszcze poczekać.

Administracja publiczna będzie kosztować w 2018 roku ok. 5,7 mln. zł. W tej kwocie zawiera się ok. 3,9 mln zł na funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano ponad 2,2 mln zł, z czego ok. 1,5 mln zł na Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz prawie 0,5 mln zł na Gminną Bibliotekę Publiczną. Ponad 2 mln zł to dofinansowanie transportu publicznego, czyli podmiejskich autobusów, które kursują przez nasze miejscowości. Natomiast na kulturę fizyczną Gmina Oświęcim wyda niemal 0,5 mln zł.


Lech Chodacki
Redakcja „Oświęcimska Gmina”