Start » Wpisy » “Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”

“Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”

“Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”, czyli co powinniśmy wiedzieć o jajkach to jeden z tematów poruszanych na lekcjach organizowanych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Podczas zajęć uczniowie klasy III D dowiedzieli się, jakie oznakowania powinno zawierać zewnętrzne opakowanie jaj, a także, jak sprawdzić jakość ich wewnętrznej części. Aby pokazać, jak to robić, wykonaliśmy kilka  ćwiczeń.
Pierwszym aspektem lekcji było sprawdzenie, czy opakowanie zewnętrzne jajek jest prawidłowo oznakowane pod względem klasy jakości jaj, klasy wagowej, daty przydatności, a także metody chowu kur. W grupach kilkuosobowych sprawdziliśmy, czy wszystkie informacje na opakowaniach były prawidłowo podane. By ocenić, czy kategorie wagowe zgadzają się z deklarowaną przez producenta, ważyliśmy kilka kolejnych jaj.
 Z pomocą suwmiarki mierzyliśmy długość krótszej i dłuższej osi jaja, aby ocenić kształt jaja. Kolejnym krokiem było sprawdzenie wielkości komory powietrznej jaja, gdzie za pomocą latarki w smartfonach prześwietlaliśmy jajo i skalą z podziałką milimetrową ocenialiśmy głębokość tej komory.
Końcowymi badaniami były zadania nad wewnętrzną częścią jaja, polegające na określeniu stanu i indeksu białka gęstego oraz stopnia spłaszczenia i indeksu żółtka.
Podsumowując, zajęcia miały nauczyć nas, jak odczytywać oznaczenia na opakowaniach jaj i kontrolować, czy są one prawidłowo oznaczone tak, jak deklaruje producent. 

PZNr10SME
Karolina Iskierka