Start » Wpisy » Chmura nad Kopernikiem

Chmura nad Kopernikiem

„Małopolska Chmura Edukacyjna”, która swym zasięgiem objęła kęckiego Kopernika, to nowoczesny projekt przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w województwie. Celem projektu jest podniesienie u uczniów techników wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym. Chmura to przedsięwzięcie wielostopniowe, obejmujące również nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy dzięki aktywnym szkoleniom podnoszą umiejętności w zakresie TIK. „Małopolska Chmura Edukacyjna” realizowana jest dzięki elementom nawzajem się uzupełniającym. W pierwszej kolejności szkoły i uczelnie wyższe zostały wyposażone w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową, czyli mobilne zestawy wideokonferencyjne, następnie skoordynowano realizację zajęć edukacyjnych w technikach i prowadzących zajęcia uczelniach wyższych. W ten sposób młodzież poznaje wykładowców, uczelnie i program, co ma zaowocować w przyszłości, bardziej świadomym wyborem studiów. Projekt nauczania chmurowego nie ogranicza się tylko do przekazywania wiedzy z wykorzystaniem TIK. Uczniowie klas objętych projektem-w obszarze turystyki i żywności, w najbliższym czasie będą uczestniczyć w weekendowych warsztatach naukowych, odbywających się w podmiotach patronackich, czyli odpowiednio w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej i Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Tematy, którymi uczelnie wyższe pragną zainteresować młodzież obejmują m. in. dietetykę, zdrowe odżywianie się, umiejętność znakowania żywności, badania antropometryczne, a w hotelarstwie -trendy w turystyce, nowatorskie formy turystyki aktywnej czy pedagogikę i animację czasu wolnego. Współpraca Kopernika z wyżej wymienionymi uczelniami odbywać się będzie cyklicznie w trakcie bieżącego roku szkolnego.
Zdaniem ekspertów tego typu rozwiązania w szkolnictwie to przyszłość edukacji. Program jest szansą szczególnie dla młodzieży mieszkającej w małych miejscowościach, gdyż zmniejsza wykluczenie edukacyjne i motywuje uczniów do studiowania.