Start » Wydarzenia » A jutro „Kultura zaprasza” dzieci do…

A jutro „Kultura zaprasza” dzieci do…

Tym razem, „Kultura zaprasza” dzieci do Klubu Garnizonowego 12 Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5 w Szczecinie.

W piątek, 23 października br., godz. 10.00 – 15.00 – grupa 30. młodych szczecinian, weźmie udział w spotkaniu pt. „Spotkanie z kulturą, sportem i rekreacją”, organizowanym przez Związek Literatów Polskich oraz Klub Garnizonowy 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Spotkanie odbędzie się w ramach programu przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży „Kultura zaprasza”.

Kilka słów o „Kultura zaprasza”.

W maju 2015 roku Wydział Kultury przystąpił do opracowania założeń programu przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Szczecina, w szczególności pochodzących

z rodzin o niskim statusie majątkowym, wielodzietnych, z problemami zagrażającymi trwałości rodziny, zamieszkujących w oddalonych od centrum dzielnicach. Naszym zamiarem było stworzenie – w porozumieniu z miejskimi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi – oferty, zachęcającej dzieci i młodzież do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i imprezach artystycznych oraz zaangażowanie ich do udziału w różnego rodzaju warsztatach i kursach edukacyjnych, a w efekcie: zmotywowanie do podnoszenia własnych kompetencji społecznych. Zasadniczym celem tak pomyślanego przedsięwzięcia jest podjęcie próby ograniczenia zjawiska marginalizacji kulturowej młodych szczecinian, wskazywanie sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego,

a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do kultury.

Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, warsztaty teatralne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, rozwijające zainteresowania

i kompetencje młodych ludzi, wycieczki do teatru i do muzeum, udział w spektaklach oraz koncertach. Naczelną zasadą programu jest jego niekomercyjny charakter,

a więc udział dzieci w tego rodzaju zajęciach zawsze pozostaje nieodpłatny.

Udział w programie potwierdziły niemal wszystkie miejskie instytucje kultury, a także następujące organizacje pozarządowe:

1) Stowarzyszenie Media Dizajn,

2) Stowarzyszenie Kamera,

3) Fundacja Muzyki Dawnej,

4) Fundacja las Sztuki,

5) Związek Literatów Polskich,

6) Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki Szczecińska Sztuka.

Od samego początku strategicznym partnerem programu jest Zarząd Dróg

i Transportu Miejskiego, który zapewnia bezpłatny przejazd autobusowy dla danej grupy uczestników.

Partnerem instytucjonalnym jest również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Udało się również zaangażować kilku prywatnych sponsorów, którzy finansują koszt posiłku (najczęściej obiadu) dla poszczególnych grup, biorących udział w danej odsłonie programu. Aktualnie partnerami – sponsorami są takie podmioty, jak:

1) CSL Internationale Spedition sp. z o.o.;

2) Blue Seven sp. z o.o.;

3) Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud sp. z o.o.;

4) Hotel Radisson Blu w Szczecinie.

Obecnie rolę koordynatorów programu pełnią dwa miejskie domy kultury:

1) Dom Kultury „Klub Skolwin”, obejmujący swoim zasięgiem działania przede wszystkim północne dzielnice Szczecina,

2) Miejski Ośrodek Kultury, działający na prawobrzeżu, ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Dąbie.

Obie placówki odpowiadają za wybór, przygotowanie i zorganizowanej określSzczecin_logoonej grupy dzieci lub młodzieży oraz zapewnienie nad nimi opieki podczas uczestnictwa w danym wydarzeniu, czy zajęciach.

 

Robert Grabowski
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej UM

Podobne wpisy