Start » Wydarzenia » Spotkanie z rektorami

Spotkanie z rektorami

O przyszłości szczecińskiego szkolnictwa wyższego, w przededniu inauguracji roku akademickiego rozmawiał wczoraj (28 09 2015) Piotr Krzystek, prezydent Szczecina z rektorami publicznych uczelni.

Zaproszenie prezydenta przyjęli prof. Andrzej Ciechanowicz, rektor PUM, prof. Stanisław Gucma, rektor AM, Włodzimierz Kiernożycki, rektor ZUT, prof. Edward Włodarczyk, rektor US a także prof. Zbigniew Romańczuk, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Sztuki.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat tegorocznej rekrutacji, a w tym kontekście wyzwania stojące przed szczecińskimi uczelniami w najbliższych latach. Prezydent zadeklarował dalszą współpracę w ramach akademickiego Szczecina, kontynuację programów stypendialnych, a także mieszkaniowych.

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do tego, że o przyszłości szkolnictwa trzeba rozmawiać w szerszym niż lokalnym kontekście, dlatego dyskutowano o możliwości zorganizowania kolejnego spotkania z udziałem władz regionalnych i wojewody. Prezydent zadeklarował gotowość zorganizowania takiego spotkania.

Tomasz Klek
Urząd Miasta Szczecin
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej

Podobne wpisy