Start » Kultura » Inwestycje w edukację – program „Książki naszych marzeń”

Inwestycje w edukację – program „Książki naszych marzeń”

W naszym mieście projekt, dzięki któremu możliwy będzie zakup książek do bibliotek szkolnych, jest realizowany w szesnastu szkołach podstawowych.Inicjatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych – mówi Zastępca Prezydenta Miasta ds.edukacji i spraw społecznych Barbara Moraczewska. W programie uczestniczą placówki prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek, a są to szkoły podstawowe nr 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia oraz szkoła podstawowa w Zespole Szkół Nr 3. Za pieniądze z programu,biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Będą to lektury,które w założeniu mają być bliskie doświadczeniom dzieci i młodzieży i pomagać najmłodszym w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego w ramach programu „Książki naszych marzeń” jest zapewnienie przez miasto 20% wkładu własnego na realizację zakupów.Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi 32 110 zł, wkład własny to 8027,50 zł, a zatem łączny koszt zakupu książek, o które wzbogacą się szkolne biblioteki, to 40 137,50 zł. Środki finansowe, przekazane za pośrednictwem wojewody kujawsko – pomorskiego, zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2015 r. Warto dodać,że w całym kraju do programu „Książki naszych marzeń” zgłosiło się blisko 10 tysięcy szkół.

Podobne wpisy