Start » Wydarzenia » Czy wiecie, że ręcznik papierowy rozkłada się w ciągu 2 tygodni?

Czy wiecie, że ręcznik papierowy rozkłada się w ciągu 2 tygodni?

„Sprzątanie Świata”. Czy wiecie, że ręcznik papierowy rozkłada się w ciągu 2 tygoddni, ale już plastikowa butelka potrzebuje na to 500 lat? W przededniu kolejnej edycji akcji „Sprzątanie Świata”, która odbędzie się w piątek, sprawdzamy, co warto wiedzieć o odpadach.

Po pierwsze – segregacja. Proces ten rozpoczyna sięjuż w naszym domu i to właśnie od nas zależy jak będzie wyglądać Ziemia dlanaszych pokoleń. Przypominamy, że na terenie Gminy Miasto Włocławek odpady komunalne zbiera się selektywnie, w systemie dwu pojemnikowym. Mamy więc odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tzw. mokre) oraz pozostałe zmieszane odpady komunalne, nie zawierające odpadów ulegających biodegradacji (tzw. suche). Do tej drugiej grupy nie zaliczamy jednak: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. Te powinniśmy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Komunalnej 4. Do PSZOK-a mieszkańcy Włocławka mogą przywozić właśnie odpady problemowe z gospodarstw domowych. Na terenie miasta usytuowane są również osiedlowe punkty gromadzenia odpadów komunalnych tzw. „gniazda”, w których można zbierać odpady komunalne z podziałem na szkło, plastik, makulaturę. Wszelkie informacje dotyczącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znajdują się na stronie internetowej: www.zbierajselektywnie.pl

UM Włocławek
foto: www.zbierajselektywnie.pl

Podobne wpisy