Start » Wydarzenia » Czeka na aktywnych mieszkańców

Czeka na aktywnych mieszkańców

Przypominamy, że tworzy się Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka (LGD). Czeka na aktywnych mieszkańców LGD może funkcjonować jako stowarzyszenie, które mogą utworzyć: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,osoby fizyczne i gmina miasto Włocławek. LGD będzie mogła korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020,w której realizowana będzie metoda rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Metoda ta ma służyć włączeniu mieszkańców miast w inicjowanie i realizację działań wspierających rozwój i integrację społeczności lokalnej naszego miasta. By tę szansę dobrze wykorzystać potrzebny jest plan,wspólnie wypracowany przez partnerów. Będzie to lokalna strategia rozwoju (LSR),którą przygotuje powstająca Lokalna Grupa Działania. Wkrótce znane będzie miejsce i termin spotkania założycielskiego. Zapraszamy wszystkich aktywnych mieszkańców Włocławka, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do włączenia się do działań. Więcej informacji oraz deklaracja udziału w pracach LGD znajdują się tutaj: http://cop.wloclawek.pl/?id=57&news=1335

foto: http://cop.wloclawek.pl/?id=57&news=1335